این کنترلر دارای پوزیشن های زیر است.

 1. پنچ عدد دکمه برای کنترل دستگاه
 2. صفحه نمایشگر دستگاه که در آن میزان دما و رطوبت و نیز هچر یا ستر بودن مشخص می شود.
 3. چراغ هیتر:این چراغ بیانگر وضعیت فعالیت هیتر است.در صورتی که دما از میزان 37.5درجه یا هرمیزانی که درمنوهیتر وارد کردید کمتر شود هیترروشن می شود.چراغ وضعیت هیتر بیانگر روشن شدن هیتر است.
 4. چراغ رطوبت ساز: این چراغ بیانگر وضعیت فعالیت روطوبت ساز است. هر وقت رطوبت دستگاه از میران تعیین شده درمنوی رطوبت بیشتر شود چراغ رطوبت سازروشن می شود.
 5. چراغ راک :این چراغ بیانگر وضعیت چرخش راک ها یا موتور می باشد.دقت کنید هر وقت که دکمه چپ را نگهددارید راک ها بصورت دستی می چرخدکه دراین حالت هم روشن می شود.
 6. چراغ نمایشگر تهویه: موقع بالارفتن دما و رطوبت از میزان تعیین شده در منوی تنظیماتی روشن می شود.این چراغ بیانگروضعیت فن اضطراری است.
 7. چراغ های مربوط به پرندگان که در صورت انتخاب حالت انتخاب هر پرنده روشن می شود.

تنظیمات کنترلر

جهت تنظیم دستگاه از این

دکمه ها استفاده می شود.پوزیشن این دکمه ها به گونه است که جای کمتری اشغال می کند.

و به عبارتی در پنج جهت بصورت بالا-پایین –چپ-راست- وسطی (تنظیمات)

با فشردن 2ثانیه ای دکمه وسطی (تنظیمات)وارد منوی تنظیماتی می شویم.بصورت عکس زیر:

در اولین منو وارد یک راهنمای تنطیماتی می شوید.به صورتی که با زدن دکمه بالا وارد تنطیمات پیشرفته و دکمه پایین شمارا به منوی انتخاب پرنده هدایت می کند.

 1. تنظیمات پیشرفته : که در آن می توانیم بطور دستی تمام تنظیمات دستگاه را خودمان کنترل کنیم. این بخش برای اففراد حرفه ای پیشنهاد می شود.
 2. تنظیما اتوماتیک : در این قسمت می توانیم هر مدل پرنده را انتخاب کرده تا میزان رطوبت و دماو دیگر تنظیمات بطور خودکار اعمال شود.

منوی انتخاب پرنده:

با زدن دکمه چپ وارداین منو می شویم  که با زدن دکمه های بالا یا پایین می توانیم پرنده مورد نظر را پیدا کرده و با ردن دکمه راست آن راذخیره کنیم.

دقت داشت باشیم که با انتخاب هر پرنده نمایشگر مربوطه دایما روشن می شود.درصورت خاموش و روشن کردن دستگاه تنطیمات انتخاب پرنده  حفظ می شود و نمایشگر روشن است.

دقت کنیم که تمامی پارامترها در حافظه دایمی ذخیره می شود وبا خاموش شدن دستگاه این اطلاعات محفوظ است.

تنظیمات پیشرفته 

با زدن دکمه تنظیمات وارد یک منوی دو جهته می شویم.دکمه های چپ و راست، مارا به یکی از این 2 منو هدایت می کند.در بخش  قبلی بخش انتخاب پرنده را توضیح دادیم.اگردوست داشتید تمامی پارامترها را به صورت دلخواه تغییر دهید.در این صورت وارد بخش پیشرفته شوید.با ورود به بخش پیشرفته وارد منوها ی تودرتو زیر می شوید.دقت  کنید در هر مرحله با زدن دکمه های بالا و پایین مقادیر منوها کم و زیاد می شود.و با زدن دکمه وسطی مقادیر پارامتر فعلی ذخیره شده و وارد منوی بعدی می شود.

هیتر

اولین و مهمترین منو هیتر می باشد در این منومیزان دمای نرمال برای دستکاه تعیین می شود.معمولا برای بیشتر پرندگان  37.5 می باشد.

تلرانس

منوی تلرانس به منظور دامنه نوسان دما است.بدین صورت که اگر منوی هیتر بر روی 37.5باشد.ومقداراین منو0.2باشد،هیتر در دمای 37.5روشن می شود. ودردمای 37.7 خاموش می شود.

رطوبت

منوبرای تنطیم رطوبت دستگاه است.براساس نوع پرنده متفاوت است.

جدول تعیین رطوبت پرندگان مختلف در ایام ستر

مرغ بوقلمون کبک قرقاول شترمرغ غاز بلدرچین
60 60 65 65 65 60 50

 

فن تهویه

معمولا بر روی 38.5 قرار می گیرد و بدین معناست که با رسیدن دمای دستگاه به این عدد سیستم تهویه روشن شده و به کاهش دما کمک می کند.

اخطار گرما

این منو معمولا 38.5 می باشد و بدین معنا است که با رسیدن دما  به این عدد ،هشدار صوتی شنیده می شود.این الارم صرفا برای دما فعال است.

اخطار سرما

معمولا برروی 36.5 تنظیم می شود و معنای آن این است که هرگاه دما پایین تر از این حد شود چراغ اخطار و صدای آلارم روشن می شود.

راستگرد

این زمان مشخص می کند که چه زمانی موتور گردش راک باید خاموش باشد که ثانبه دقیقه و ساعت آن با زدن دکمه هاش بالا و پایین یا چپ . راست قابل تنظیم است.

توجه داشته باشید تا زمانی که اعداد چشمک می زنند قادر نخواهید بود به منو بعدی بروید .با فشردن دکمه چپ یا راست ازحالت چشمک خارج شویددراین حالت برای منوی بعد مجددا دکمه وسط را بزنید.

چپ گرد

در این منومدت زمان تایم دوم تعیین می شود.البته هدف از این نامگذاری برای سازگاری   قابلیت میکرو سویچ اینگونه طراحی شده و از 24ساعت تا یک ثانیه قابل دسترسی است.تنطیم این منو همانند راستگرد است

فرمانده ds یا sht

یکی از مزایای کنترلر هدهد خراسان قرار دادن 2 سنسور در این کنترلر می باشد که در صورت اینکه یک سنسور یه دلایلی از کار افتاد یا درست کار نکرد سنسور دیگر کار آن را انجام دهد. در این قسمت مشخص می کنیم که کدام سنسور مسئول کنترل دستگاه باشد .

ستر یا هچر

در این قسمت مشخص می کنیم که دستگاه در حالت ستر است یا هچر. باید توجه داشت که در حالت ستر راک ها چرخشدارند اما در حالت هچر این چرخش متوقف می شود. در صورت عدم چرخش در ستر جوجه در تخم به دیواره میچسبد و باعث مرگ آن می شود و نیز در صورت چرخش در هچر با توجه به اینکه تخم ها به سبد منتقل شده اند حرکت باعث برخورد تخم ها به هم و شکستن آنها می شود و درنتیجه جوجه از بین می رود.

اخطار روشن یا خاموش

این قسمت مشخص می کنیم که در صورت افزایش یا کاهش دما و رطوبت صدای آلارم پخش شود یا خیر که بهتر است روشن باشد .در این قسمت تنظیمات اولیه به پایان می رسد و دوباره به قسمت نمایش دما و رطوبت باز می گردیم.

کالیبره سنسور  دما و رطوبت

برای کالیبره سنسورهای ما و رطوبت طبق مراحل زیر انجام دهید.

 1. دستگاه را از برق بکشید.
 2. دکمه وسط (تنظیمات)را فشاردهید.و رها نکنید.
 3. همچنان که دکمه وسط را گرفته اید،دستگاه را به برق متصل کنید.به محضی که بر روی lcd عبارت کالیبره را مشاهده کردید،دکمه تنظیمات را رها کنید.اگراین دکمه را دیر تر رها کنید،از روی منوی کالیبره dsعبور خواهید کرد.بنابراین توصیه می کنیم این بخش را با اندکی دقت انجام دهید.در بخش منوی کالیبره سه مرحبه وجود دارد.که ر هر بخش یک سنسورکالیبره می شود.
 4. گفتیم که با مشاهده اولین منوی کالیبره دکمه وسط را رها می کنیم.در این مرحله اختلاف دمای هر سنسور را در بخش منوی مربوط به آن وارد می کنیم.

کالیبره چیست؟چگونه کالیبره کنیم؟

سنسورها به مرور زمان از مقدار واقعی خود فاصله می گیرند.به عنوان مثال دمای واقعی محیط 25 درجه است. ولی سنسور مورد نظر شما دمای 26 را به نمایشگر ارسال می کند.دقت کنید که در خطای دماسنج ها و کنترل کننده ها نمایشگرو….هیچ تاثیری در میزان خطای دما ندارند.این خطا صرفا به سنسور وابسته است و باید جبران شود.درمثال قبلی سنسور 1درجه افزایش دما داشت.بنابراین باید در منوی کالیبره عدد 1- (منفی یک) را وارد کنیم.تا به اندازه یک درجه کاهش یابد.اگرسنسور دمای 25 درجه واقعی را 24 نشان دهد در اینصورت باید عدد 1 را وارد کنیم تا با 24جمع شود و با مقدار واقعی برابر شود.