جوجه کشی

مقدمه:

جوجه کشی غاز (Goose)یکی از پرسود ترین مشاغل در صنعت جوجه کشی است.آموزش جوجه کشی غازدرجهت بازگشت سود بسیار مهم  است.برای این منظور،علاوه برکیفیت دستگاه جوجه کشی نیاز به اندکی اطلاعات تجربی است.این تجربیات همان کارهایی است که پرروش دهندگان موفق غاز انجام میدهند.شما هم با فراگیری این نکات،قلق جوجه کشی غاز رابدست خواهید اورد.لازم است بدانید که برای جوجه کشی غاز نیازی به انجام کارهای خارق العاده نیست.فقط انچه که جنین درداخل تخم بدان نیازدارد.فراهم کنید.فراهم کردن این نیاز هاواقعاچیز پیچیده ای نیست.مادر این مقاله (آموزش جوجه کشی غاز) با یک مثال ساده این  مطلب را اثبات کنیم.

اگرتعدادمشخصی تخم غازدر زیر مرغ کرچ قراردهید.در اینصورت به شرط سلامت نطفه ، باز هم هچ کامل خواهیدداشت.آیا مرغ در جوجه کشی  از تخم غاز شرایط خاصی را فراهم می کند؟یا اینکه برای تخم غاز شرایط خاصی درنظر می گیرد؟ قطعا پاسخ خیر است؟زیرا اگر مخلوطی از تخم مرغ و تخم غاز در زیر مرغ کرچ بگذارید .باز هم راندمان مطلوبی خواهد داشت.پاسخ این سوال در رازورمز هایی نهفته است. که براساس تجربه در میدان تجربی به انها دست یافتیم.

رمز موفقیت درجوجه کشی غاز فقط در چندحرکت غاز(مرغ) خلاصه می شود.

 1.  غاز هر روز به مدت چند دقیقه تخم هارا به منظورخوردن  آب و دان ترک می کند.(در این رفتارعلایم فنی بسیار باارزشی نهفته است.)
 2. نوع چرخش تخم توسط  غاز یا مرغ.کامل ترین شکل چرخش همان است که مرغ انجام می دهد.در زیر مفصل به آن می پردازیم.
راهنمای جوجه کشی غاز

راهنمای جوجه کشی غاز

قلق جوجه کشی غاز شامل موارد زیر است:

 • تنطیم دما
 • تنطیم رطوبت
 • چرخش مخصوص غاز(بسیار مهم)
 • تهویه

با توجه  به مطالب ذکر شده در این مقاله ( آموزش جوجه کشی غاز) می توان نتیجه گرفت که برای هچ موفق تخم غاز،همان شرایط لازم برای جوجه کشی مرغ و …را رعایت کرد.منتها فراگیری روش جوجه کشی غاز تفاوت های جزیی با سایر طیور دارد.که بعد از توضیحات تخصصی به آنها خواهیم پرداخت.به عنوان مثال نحوه چرخش تخم،اسپری تخم ها وچندین پارامتر دیگر،از این موارد هستند.ممکن است افرادی که این مقاله را مطالعه می کنند.برای اولین بارفرایند جوجه کشی را با تخم غاز آغاز کرده اند.بنابراینآموزش جوجه کشی غاز رادر همین جا بصورت کامل توضیح می دهیم.

تنطیم دمابرای جوجه کشی تخم غاز

برای تنظیم دما لازم است مراحل زیررا انجام دهید.

 1. کالیبره بودن سنسور
 2. تنطیم دما دستگاه  (37.5درجه)

قطعا از صحت اندازه گیری دمای دستگاه (کالیبراسیون )اطمینان حاصل کنید.این بدان معنی است که اگرکنترلردستگاه جوجه کشی،دمای 37.5را نمایش میدهد.اطمینان حاصل کنید که آیا این دمایی که دستگاه نمایش می دهد.صحیح است یا خیر.بعد از اینکه مطمین شدیدکه دمای نمایشگرصحیح است.یا به اصطلاح کالیبره است.انگاه به سراغ تنظیم دمای دستگاه بروید.دمای دستگاه را بر روی 37.5 درجه تنظیم کنید.البته ذکر این نکته ضروری است که دمای مورد نیاز برای همه موجودات همان 37.5 است.زیرا دمای حیاتی بدن 37.5درجه است.دررزو های پایانی جوجه کشی دما به میزان اندکی کاهش می یابد.به عنوان مثال در روز های هچردمابین 36.5 درجه تا 37درجه کاهش  می یابد.عده ای بر این باورند که از هفته دوم به بعد هر هفته به اندازه 0.2درجه دمارا کاهش دهیم.به شما اطمینان می دهیم که بامطالعه کامل همین مقاله آموزش جوجه کشی غاز) تمام مشکلات موجوددر این زمینه راپشت سر بگذارید.

میزان رطوبت در جوجه کشی غاز

برای  تنظیم رطوبتبه 2نکته توجه کنید.

 1. کالیبره بودن سنسوررطوبت
 2. تنطیم رطوبت سترو هچر

کالیبره بودن سنسوررطوبت نیز همانندسنسوردما یک بخش بسیار مهم درجوجه کشی همه پرندگان است.اگر از سنسورهایی نظیرshtاستفاده می کنید.به دلیل قابلیت کالیبراسیون خودکار.خیالتان از بابت صحت  اندازه گیری رطوبت راحت است.

میزان رطوبت در2مرحله متفاوت است.

 1. ستر
 2. هچر

در مرحله ستر میزان رطوبت دستگاه  را بین 60-65درصد تنظیم کنید.چون میزان رطوبت دردستگاه های مختلف دارای نوسان بسیار بالایی است .لازم به ذکر است که حتمانوسانات رطوبت رابه حداقل ممکن برسانید.در بعضی از دستگاهها با وجود اینکه پارامتررطوبت برروی عدد 60-65تنطیم می شود.امادرعمل رطوبت بین 55تا 65درصد نوسان می کند.دامنه بالای نوسان رطوبت قطعا در میزان راندمان  موثر است.

درروز های هچرمیزان رطوبت دستگاه رابه 70-75درصد برسانید.سعی کنید میزان رطوبت در این دامنه نوسان کند.بصورت میانگین رطوبت 72درصد بهترین انتخاب است.

تنظیم رطوبت:

اگرفن دستگاه جوجه کشی  شما دارای دور بالاتریست(2500دور به بالا) یا به عبارتی دارای گردش هوای بالاتر است .لازم است تامیزان رطوبت را اندکی بالاتر تنظیم کنید.چراکه گردش هوای بالاتر باعث تبخیر مواد داخل تخم می شود.بنابراین اگریک نخ به اندازه 5سانت به داخل دستگاه آویزان کنید.ودرب دستگاه را ببنیدیددر این حالت اگر نخ با سرعت بسیار بالادچارپریشانی شود.در این حالت می توان نتیجه گرفت که سرعت گردش هوا بالاست.در این حالت دقت کنید که رطوبت دستگاه ازمیزان تعیین شده کمتر نشود.اما اگرسرعت گردش هوا بسیارپایین باشد.رعایت دو نکته ضروری است.یکی اینکه نسبت به افزایش سرعت هوا اقدام کنید.دوم اینکه میزان رطوبت در این حالت اندکی کمتر از میزان توصیه شده قرار دهید.زیراکاهش سیرکوله (گردش هوای داخل دستگاه)تاثیری در تبخیر مواد داخل تخم ندارد.

اسپری تخم غاز

اسپری تخم غاز چند حسن بزرگ دارد.

 1. باباز شدن درب دستگاه دمای تخم را تا چند درجه کاهش می دهد.(حالت ترک لانه برای غاز،جهت کاهش دمای تخم تداعی می کند.)
 2. باعث شستشوی منافذتخم می شود.
 3. به منظور اسپری تکی هرتخم .چرخش 180درجه ای بصورت دستی به آن اعمال می کنیم.

روزانه به مدت 5 ال 10 دقیقه این کاررا انجام دهید.سعی کنید روزی دو بار فرایند اسپری تخم ها را انجام دهید.البته شروع دوره اسپری از روز 8 به بعد می باشد.

درمواقع اسپری چه نکاتی را رعایت کنیم:

 1. آب رااز یک منبع تمیز و بدون الودگی انتخاب کنید.(سعی کنید از اب کلرداراستفاده نکنید)
 2. آب را مدتی داخل دستگاه بگذارید.تا با تخم ها هم دما شود.یاآب زیاد سرد و یا اینکه زیاد داغ نباشد.آب ولرم باشد.

 چرخش تخم غاز(اختصاصی)

مهمترین و اصلی ترین  قلق جوجه کشی غاز ، در نحوه چرخش تخم این پرنده نهفته است.بنابراین در این آموزش جوجه کشی غاز باید به نحوه چرخش تخم بپردازیم.والبته منظور ازچرخش 180درجه به معنی این نیست که برای تعیین این میزان حتما بایدازابزارالات گونیا و نقاله و …استفاه کرد.همین که تخم بصورت کامل تغییر موقعیت دهد کافی است.اما در دستگاه جوجه کشی چرخش 180 درجه ای یک شانه پر از تخم غاز،بسیار دشوار است.یا در حالت کلی حدود 99درصد دستگاه های جوجه کشی حداکثر چرخش 90درجه دارند.اما نگران نباشید.ما به شما می گوییم که چه رازی پشت این قضیه نهفته است.

به منظور چرخش کامل ،توصیه می کنیم حداقل روزی یکبارکه به منظور آبپاشی تخم ها درب دستگاه را باز می کنید.دونه به دونه تخم ها را بادست بردارید.و آبپاشی کنید.موقعی که  فرایند آبپاشی هر تخم به پایان رسید.تخم را به اندازه 180درجه وارونه کنید.دقت کنید تخم غاز بصورت افقی برروی سبدهچربخوابانید .و هیچ وقت داخل شانه بوقلمون  بصورت عمود قرار ندهید.زیرا در این حالت برا ی تخم مشکل ایجاد می شود.با این ترفند چرخش 180درجه نیز انجام خواهید داد.

چرخش تخم غاز

چرخش تخم غاز

 

در جدول زیر پروسه جوجه کشی تخم  غاز در دو مرحله موردبررسی قرارگرفته است.همانطور که در این جدول مشاهده  می کنید.ازمایش در دو انکوبارتورمجزا صورت گرفته است.امانتایج حاصل از این بررسی بسیار مهم است.در ستون سمت راست نوک تیز تخم به سمت پایین بوده و تخم در حالت عمود چرخش می کند.البته در این حالت هم دو زاویه چرخش 90درجه و 120 درجه با راندمان های متفاوتی همراه است.اما درستون سمت چپ تخم بصورت خوابیده در داخل سبدقرارداده شده است.در این حالت با زاویه 90 درجه راندمان 86 درصد و با راندمان 120درجه راندمان 89 درصد وبا  زاویه چرخش 120درجه 89 درصد .امابهترین راندمان درزاویه چرخش 180درجه است.

زاویه چرخش تخم غاز

زاویه چرخش تخم غاز

تهویه

درساختار تمامی دستگاه جوجه کشی فرایند تهویه در چندین مرحله انجام می شود. حتمااین موارد را در دستگاه خود چک کنید.زیراهمانطور که درعناوین بالاتر نیز اشاره  کردیم. سرعت فن سیرکوله بر میزان رطوبت داخل تخم شدیدا موثر است.عملکرد فن تخلیه (فن اضطراری)برغلضت اکسیژن داخل دستگاه موثر است.

فن جوجه کشی

فن جوجه کشی

مجموعه تهویه دردستگاه جوجه کشی شامل موارد زیر است:

 1. فن اضطراری یا فن تخلیه
 2. فن سیرکوله
 3. سوراخ های موجود در بدنه دستگاه

دستگاه جوجه کشی غاز

دستگاه جوجه کشی 1000 تایی

دستگاه جوجه کشی 1000 تایی

دستگاه جوجه کشی 1000 تایی

 

 

مقالات مفید زیر را حتما بخوانید:

آموزش جوجه کشی بوقلمون

آموزش جوجه کشی

ضد عفونی دستگاه جوجه کشی

مقالات دستگاه جوجه کشی

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشتن دیدگاه