گروه تولیدی هدهدخراسان از سال 1385 اولین دستگاه جوجه کشی به منظور جوجه کشی بلدرچین تولید کرد.در ابتدادستگاه های تولیدی فقط به هدف جوجه کشی برای مزرعه شخصی بود.بنابراین با تولیددستگاه جوجه کشی مورد نیاز، ضمن داشتن استاندارد های روز دنیا اهداف تجاری نداشتیم.

با گذشت زمان و کسب تجربه های فراوان در این حوزه به موفقیت های بزرگی دست یافتیم.طوری که پرورش دهندگان این  صنعت  برای تهیه دستگاه جوجه کشی به تجربه ما اعتماد کردن.اکنون مشتریان بدون کوچکرترین تبلیغاتی آمده بودند.تا بگوند ما اعتمادداریم.رفته رفته زمینه برای تولید دستگاه های جوجه کشی تجاری فراهم شد.تا قبل از دهه 90 تولید دستگاه های جوجه کشی فقط در حوزه استان و شهرستان بود.اما با رشد تکنولوژی در شهرستان ها و گرایش مردم به سمت فضای مجازی به این حوزه وارد شدیم.و دامنه فعالیت های خود را گسترده تر کردیم.با گسترش دامنه فعالیت تعداد نیروها و همچنین تولید دستگاه ها بالاتر رفت.امروزهدهدخراسان با یک تفکراصلاحاتی در صنعت پرورش و بازار طیورگام برمیدارد.چرا که یکی از مشکلات بزرگ مشتریان بازارفروش می باشد.

امرزو یاد گرفتیم خستگی ناپذیر باشیم.یاد گرفتیم که چگونه با فشار های بازار خودمان را منعطف کنیم.