دستگاه جوجه کشی 210تایی

تومان7,500,000

کنترل دمای فوق هوشمند

مجهز به سیستم تولید رطوبت بهینه

کنترل فن تخلیه یا فن اضطراری

مجهز به انتخاب پرنده (تصویری)

مجهز به سیستم چرخش هوشمند

مجهز به سیستم چرخش دستی

مجهز به سیستم پیامکی (اختیاری)

الارم های هشداردمابحرانی

پشتیبانی از زبان فارسی

میکرو کنترلر کره ای

سنسورهای اورجینال سویسی

مجهز به سنسوردمای پشتیبان

مجهز به فن سیرکوله بدون سر و صدا

یکسال گارانتی و پشتیبانی بی قیدو شرط

5 عدد در انبار

توضیحات

کنترل دمابا تکنولوژی pid:

   دستگاه جوجه کشی 210تایی مجهز به سیستم کنترل دمای pid می باشد.در سیستم های pid کنترل دمای دستگاه بهینه می شود.به عنوان مثال برای کنترل المنت پارامترهای زیادی در نظر گرفته ایم.یکی از این پارامترها نقطه قطع المنت است.دوم اینکه دمای دستگاه درچه فاصله ای از نقطه قطع قراردارد.سوم اینکه سرعت افزایش دما  به چه میزان است.همان طور که میدانید تخم ها نسبت به افزایش ناگهانی دما دچار شوک حرارتی می شوند.

مجهز به سیستم هوشمند  کنترل رطوبت

دستگاه جوجه کشی دویست تاییپارامتر رطوبت را بادقت 0.1درصد اندازه گیری میکند.دامنه تغییر رطوبت در این دستگاه یک الی دو درصد است.

در این سیستم توسط یک الگوریتم برنامه نویسی درکنترلردستگاه جوجه کشی،میزان رطوبت متفاوت تر کنترل می شود.در دستگاه جوجه کشی 210تاییبرای کنترل رطوبت ازسیستم کاملا بهینه استفاده می شود.طوری که به جنین داخل تخم هیچ آسیبی نمی رساند.تولید رطوبت در دستگاه جوجه کشی 210تایی به سیستم تولید بخارتلفیقی کنترل می شود.که بنا به دلایل تجاری ازتوضیحات کامل اطلاعات معذوریم.اماتا حدودی میتوان گفت که به منظور تولید رطوبت ازهیچ دستگاه خارجی استفاده نمی شود.حتی از انرژی سیرکوله و توان اضافی المنت و …به طور کامل بهره جسته ایم.دقت کنید که حتی در دستگاه های کره ای و المانی برای تولید رطوبت ازدستگاه جانبی استفاه نمی شود.این بدان معنی است که روش های تولید رطوبت توسط دستگاه های جانبی مانند رطوبت ساز های سرد و گرم بسیار مضر است.

همانطوری که می دانیددر دستگاه جوجه کشی از دو سیستم رطوبت استفاه می شود:

  1. سیستم رطوبت بخار گرم(بخورگرم)

  2. سیستم رطوبت بخار سرد(التراسونیک)

هر یک از سیستم های  بالا دارای معایب بالایی هستند.در سیستم های بخار گرم  دمای اب تادمای جوش بالا می رود.در این حالت اب می جوشد.وبا افزایش دما،آب بخارمی شود.بخار با دمای بالاوارد دستگاه شده هرچند رطوبت دستگاه بالا می رود.اماباعث ایجاد یک محیط خفه می شود.دقیقا مشابه سونا بخار.اما مهمترین عیب بخار گرم افزایش دمای دستگاه می شود.چون در مواقع هچر باید رطوبت بالا باشد.در این حالت رطوبت ساز های بخار گرم بیشترروشن می شوند.در نتیجه رطوبت بیشتری با دمای بالا وارد دستگاه می شود.این بدان معنی است که رطوبت گرم ناخواسته باعث افزایش دما می شود.چون رطوبت عامل افزایش دماست.ممکن است که کنترل دمای دستگاه ازبخش plcیاواحد کنترل خارج شود.

هرجند بخارگرم باعث افزایش دما می شود که خطرناک است.ولی بخار سرد باعث کاهش دما می شود.درسیستم رطوبت سرد دمای دستگاه اندکی پایین می اید.که باروشن شدن هیتراین کاهش دما جبران می شود.امادر سیستم های رطوبت سرد،بر روی تخم سفیدک هایی ایجاد می شود .این سفیدک ها باعث مسدود شدن منافذ تخم می شود.با بسته شدن منافذراه تنفسی جنین نیز بسته می شود.بنابراین باعث کاهش راندمان می شود.

البته این سفیدک ها املاح موجود دراب هستندکه معمولا با اب تبخیر می شوند.وچون خیلی ریز هستند به راحتی در منافذفرو میروند.

دارای فن اضطراری

فن اضطراری در دستگاه جوجه کشی 210 تایی دارای اهمیت فراوانی است.فن اضطراری به فن تخلیه نیز شهرت دارد.هر وقت دمای دستگاه ازآستانه بحران عبور کند،این فن روشن می شود.البته کنترل این فن توسط کنترلردستگاه جوجه کشی صورت می گیرد.فن اضطراری در دستگاه جوجه کشی 210 تایی مانع فزایش دما ناخواسته می شود.دمای بالا در دستگاه جوجه کشی بسیار خطرناک است.این در حالی است که اگرتخم ها به مدت 12ساعت در دمای مثلا  25 درجه بمانند .آسیبینمی بینند.امادمای بالاتر از 38.5 درجه حتی به مدت 15قیقه  واقعا مرگ آور است.در یک دستگاه جوجه کشی در صورتی که دما پایین باشدکنترلردستگاه با روشن کردن هیتر دما رابالا می برد.ولی درصورتی که دما از حد بحرانی  بالا رفت.برای  کاهش دما دستگاه فقط باید فن تخلیه را فعال نمود.

چه دلایلی باعث افزایش ناخواسته دما می شوند؟

  1. داغ شدن فن های سیرکوله  داخل دستگاه
  2. سوختن فن های سیرکوله داخل دستگاه.
  3. گرم شدن هوای محیط دستگاه(بیرون).
  4.  درمواقعی که المنت یکسره روشن بماند.(رله مربوطه چسبیده یابخشی از کنترلرمعیوب است)
  5. تولید رطوبت با رطوبت سازگرم .
  6. توان اضافی المنت.

فن تخلیه علاوه بر افزایش دما نسبت به افزایش رطوبت نیز حساس است که در سر فصل های زیر به ان اشاراتی می کنیم.

اما همیشه فن اضطراری نمی توانددمای دستگاه را کاهش دهد.مانند حالتی که مای محیط بیرون گرم باشد.در این حالت با روشن شدن فن اضطراری هوای گرم بیرون به داخل دستگاه تاثیری بردمای داخل ندارد.در این حالت کنترلردستگاه جوجه کشی با اعمال دستوراتی تا حدودی ازشدت دمای بالا می کاهد.خاموش شدن موتورفن سیرکوله یکی از این اقدامات است.

مجهزبه آلارم هشداردما

دستگاه جوجه کشی 210تایی مجهز به الارم هشداردمای بحرانی است.

برای هشداردما سه منوی کنترلی در نظر گرفته شده است.دراولین منو تنظیمات هشداردمای بالا وجود دارد. در این منو هرگاه دما ازمیزان تعیین شده  بالا تر شد هشدار فعال می شود.در حالت دوم منوی دما پایین وجود دارد.د راین منوحد دمای پایین وارد می شود.بازه بین دمای بالا و دمای پایین دراین منوها بازه حیاتی نامیده می شود.حد پایین معمولا 36.5و حد بالا 38.5 است.این بدان معنی است که هر گاه دما از بازه 36.5-38.5 خارج شد.هشداردما فعال می شود.بنابراین با وجود چنین قابلیتی اصلا نگران وضعیت دستگاه نباشید.سومین منوی تنظیماتی در این بخش،برای غیر فعال کردن هشداردماست.اگر هشداردما غیر فعال باشدبا وجود هشدار.آزیر ها غیر فعال می شوند.اما فن اضطراری از این بخش مجزاست.

الارم هشداردما چیست؟

آلارم هشداردمابرای مواقعی که دما خیلی بالا رفت بسیار مفید است.هرگاه دما بالاتر ازبازه حیاتی رفت (38.5 بالاتر) . به عبارتی وارد بازه بحرانی شد. در این حالت الارم هشداردما فعال میشود.با فعال شدن الارم یک آژیر صوتی  به گوش می رسد . وکاربرازوضعیت نامساعد مطلع می شود. الارم هشداردمادرمواقعی که دما کمتراز بازه حیاتی باشد  نیز فعال می شود.الارم هشداردما فقط یک هشدار صوتی است.و به منزله اطلاع از وضعیت نامساعد است.دراین مواقع معمولا فن اضطراری به کار می افتد.

هشداردما

هشداردما

چرخش هوشمند تخم

دستگاه جوجه کشی 210 تایی مجهز به سیستم چرخش کاملا هوشمند است .در این سیستم،تخم ها بصورت کاملا اهسته به چرخش در می اید.همه می دانیم که حرکت ناگهانی تخم باعث پاره شدن رگ های خونی خواهد شد.بنابراین در دستگاه جوجه کشی 210تایی تمام تدابیرمهم برای استارت اولیه موتوراندیشیده شده است.چرخش درچندین مرحله بهینه شده و زاویه بهینه برای تخم انتخاب شده است.

بصورت پیش فرض هریک ساعت واحد چرخش فعال می شود.

موتورجوجه کشی

موتورجوجه کشی

مجهز به چرخش دستی

گاهی اوقات لازم است تا راک ها را با دست بچرخانید. در این حالت بدون در نظر گرفتن زمان چرخش. اقدام به چرخش می نمایید.مثلا زمانی که می خواهیدتخم هاراهچر کنید یا اینکه قصد کندل کردن تخم ها دارید.

مجهزبه دوعدد سنسور اورجینال

دستگاه جوجه کشی 210تایی بوسیله دو عد سنسوردمای اورجینال کنترل می شود.بنابراین احتمال خطای سنسورها به صفرمی رسد.نگران نباشید.

سنسورsht

سنسورsht

سنسور ds18b20

سنسور ds18b20

مجهز به چهار عددچرخ استیل در زیردستگاه جوجه کشی

چرخ دستگاه جوج کشی

چرخ دستگاه جوج کشی

توضیحات تکمیلی

وزن 35 کیلوگرم
ابعاد 45 × 50 × 100 سانتیمتر